Materialer

PaperConcept har fra første fase haft fokus på valg af de materialer der indgår i vore produkter. Alle vore leverandører er derfor valgt med omhu og har opnået certefikater for kvalitetskontrol og for miljøoptimering af de udvalgte materialer og der arbejdes løbende for fortsatte forbedringer. Vore plastmaterialer har ingen migration af skadelige stoffer, og pap og karton er produceret af genbrugspapir og fra svensk reguleret skovdrift. Ved bortskaffelse kan vore plast produkter, efter afmontering af metaldele, indgå i sortering til genbrug eller affald til forbrænding på genbrugsstation.